Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Ιουνίου στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα ακόλουθα θέματα:

1    ‘Έγκριση πρακτικών - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

2    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων Μουζακίου (Έδρα) - Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

3    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δόμων οικ. Γ. Καραϊσκάκη» - Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

4    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Αγίου Ακακίου - Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

5    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Υποδομών στο ΔΔ Μαγουλίτσας» - Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

6    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μουζακίου» - Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

7    Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» με κωδικό πρόσκλησης 1.13. - Εισηγητής:Μηνίτσιος Αντώνιος

8    Εκποίηση ακινήτου στην ΤΚ Αγ. Ακακίου - Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

9    Εξέταση αίτησης Πώχου Κων/νιάς - Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

10  Τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ - Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

11  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION