Ο Δήμος Μουζακίου βάσει της νέας προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψει με τον ΟΑΕΔ για την εξυπηρέτηση των ανέργων της περιοχής προσεχώς θα διαθέτει Η/Υ με σύνδεση με το διαδίκτυο για χρήση του πληροφορικού συστήματος (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του ΟΑΕΔ

με το οποίο είναι δυνατό να παρακολουθείται ότι έχει σχέση με τους ανέργους της περιοχής Μουζακίου όπως εγγραφές, πληρωμές, καταστάσεις κ.λ.π.

Εδώ να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Μουζακίου έχει προγραμματική σύμβαση εδώ και χρόνια με τον ΟΑΕΔ ώστε να εξυπηρετούνται οι άνεργοι μέσω του ΚΕΠ και πλέον αυτή η σύμβαση επεκτείνεται ακόμη περισσότερο.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION