Μια Ειδική και μια Τακτική συνεδρίαση περιλαμβάνει το πρόγραμμα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου για την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012.

Η Ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα έχει ως μοναδικό θέμα της τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και με εισηγητή τον Δήμαρχο Μουζακίου Γ. Κωτσό.

Εν συνεχεία στις 21:30 θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄Τριμήνου 2012» - Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2. «Εξέταση αίτησης κ.Βαρδούλη Μιχαήλ» - Εισηγητής: κ.Δημήτριος Τσιούμας

3. «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» (Α.Μ: 35/09)» - Εισηγητής: κ.Δημήτριος Τσιούμας

4. «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου:«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» (Α.Μ: 04/08) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

5. «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ» (Α.Μ: 90/10) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

6. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ.38 / 09) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

7. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» - Εισηγητής: κ.Δημήτριος Τσιούμας

8. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΠΠΑ» (Α.Μ: 239/10) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

9.  «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

10.  «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 32/11) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

11.  «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Μ. 27/11) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

12. «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ» (Α.Μ: 14/10) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

13. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 27/09) - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

14.  «Εξέταση αίτησης της ΑΕΤΕΘ  Α.Ε. αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» - Εισηγητής: κ.Δημήτριος Τσιούμας

15. «Παραλαβή της τεχνογεωλογικής μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» - Εισηγητής: κ. Δημήτριος Τσιούμας

16.  «Καθορισμός διαδικαστικών ενεργειών που αφορούν στην ανάθεση των εργασιών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» - Εισηγητής: κ.Θωμάς Καλλιώρας

17.  «Τροποποίηση προϋπολογισμού» - Εισηγητής: κ.Θωμάς Καλλιώρας

18.  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 173/2011 απόφασης του Δ.Σ.» - Εισηγητής: κ.Θωμάς Καλλιώρας

19.  «Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας λαϊκών αγορών» - Εισηγητής: κ.Θωμάς Καλλιώρας

20.  «Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών & παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών» - Εισηγητής: κ.Θωμάς Καλλιώρας

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION