Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012, και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1    Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση των δήμων - Εισηγητής: Δήμαρχος

2    Υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΚΑ - Εισηγητής: Δήμαρχος

3    Εξέταση υπόθεσης κ. Φωτη Καρκανιά - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

4    Έγκριση της αριθμ. 35/2012 Απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ - Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

5    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ Τ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» (Α.Μ: 234/08) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

6    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ» (Α.Μ: 14/10) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

7    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Α.Μ. 300/09) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

8    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΗΣ»  (Α.Μ. 08/12) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

9    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΟΞΥΑΣ» (Α.Μ. 25/11) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

10    Έγκριση διάθεσης της ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

11    Ρύθμιση αυθαιρέτων - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

12    Περί εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Π.Ε. Καρδίτσας» (Αντλιοστάσιο Τ.Κ. Παλαιοχωρίου) - Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παλαιοχωρίου

13    Ανανέωση μίσθωσης καταστημάτων - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

14    Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών & παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

15    Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας λαϊκών αγορών - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

16    Περί διαγραφής χρεών - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

17    Περί εκμίσθωσης αναψυκτηρίου Καναλίων - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

18    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Εισηγητής: Δήμαρχος

19    Εξέταση επερωτήσεων του ΔΣ Βασιλάκου Αστέριου - Εισηγητής: Βασιλάκος Αστέριος

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION