Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Αγναντερού στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

 

1    Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής αρμόδιας για την εισήγηση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

2    Περί ονομασίας πλατείας – πλακόστρωτο δίπλα στη Δημοτική Αγορά Μουζακίου σε πλατεία «Γεωργίου Πασιαλή» - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

3    Περί κατανομής ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

4    Διαγραφή χρεών - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

5    Περί διοργάνωσης εκδηλώσεων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

6    Περί παραχώρησης 3 κατ/των στις εργατικές κατοικίες στην Αρχαιολογική Υπηρεσία - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

7    Περί δημοπράτησης συστάδας 2α του Δημοτικού Δάσους Μουζακίου - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

8    Περί δημοπράτησης κτιρίου στην ΤΚ Αγναντερού - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

9    Περί δημοπράτησης κατ/των της Δημ. Αγοράς Σεισμοπλήκτων Μουζακίου - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

10    Έγκριση της αριθμ. 12/2012 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ - Εισηγητής: Δήμαρχος

11    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διάνοιξη δρόμου Καναλίων»  (Α.Μ. 08/11) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

12    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις ΚΧ Αγναντερού» (Α.Μ. 10/11) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

13    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Μουζακίου» (ΑΜ 13/08) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

14    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Υποδομές Οδοποιίας Δρακότρυπας» (ΑΜ 18/10) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

15    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις ΤΔ Λοξάδας» (ΑΜ: 230/2010) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

16    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Παιδικής Χαράς στον οικισμό Κόμπελος ΤΔ Φαναρίου» (Α.Μ: 279/2009) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

17    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στο Τ.Δ. Φαναρίου (Α.Μ. 320/09) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

18    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στα ΤΔ του Δήμου Ιθώμης (Β΄ Φάση) (Α.Μ. 234/08) - Εισηγητής: Τσιούμας Δημήτριος

19    Έγκριση της 48/2012 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΜ - Εισηγητής: Ζαρνακούπης Νικόλαος

20    Έγκριση της 16/2012 απόφασης της ΔΚ Μουζακίου: Περί συνεργασίας με ιδιωτικό ιστότοπο για θέματα αποδήμων Μουζακίου - Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Μουζακίου

21    Έγκριση της 17/2012 απόφασης της ΔΚ Μουζακίου: Περί συνεργασίας με τοπικούς φορείς για την ανάδειξη χώρων ενδιαφέροντος - Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Μουζακίου

22    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

23    Ορισμός δικηγόρου - Εισηγητής: Δήμαρχος

24    Εξέταση επερωτήσεων του ΔΣ Βασιλάκου Αστέριου - Εισηγητής: Βασιλάκος Αστέριος

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION