Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης: 


1     Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2012 - Εισηγητής: Δήμαρχος

2    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου Αποχέτευσης - Εισηγητής: Δήμαρχος

3    Γνωμοδότηση ΔΣ ως προς τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία, των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄ για το ημερολογιακό έτος 2013 - Εισηγητής: Λιάππας Αθανάσιος

4    Γνωμοδότηση ΔΣ ως προς τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία, των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ για το ημερολογιακό έτος  2013 - Εισηγητής: Λιάππας Αθανάσιος

5    Γνωμοδότηση ΔΣ ως προς τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία, των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το ημερολογιακό έτος  2013 - Εισηγητής: Λιάππας Αθανάσιος

6    Περί αδειοδότησης παρόχθιων αντλιοστασίων και Γεωτρήσεων - Εισηγητής: Λιάππας Αθανάσιος

7    Περί εκμίσθωσης Κοινοτικού Αναψυκτηρίου Ελληνοκάστρου - Εισηγητής: Μπαλατσός Αθανάσιος

8    Διαγραφή χρεών - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

9    Ανανέωση μίσθωσης κατ/των  Δημ. Αγοράς Σεισμοπλήκτων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

10    Επανεκμίσθωση Αγροτεμαχίων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

11    Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο εντός αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, για 12 Η/Υ στον Γκούμα Βασίλειο» στην ΤΚ Αγναντερού - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

12    Περί λειτουργίας ΕΙΝ - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

13    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

14    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

15    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ» (Α.Μ 12/10) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

16  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ.  32/11) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

17    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση διευθέτησης ρέματος Γκιώνας» (Α.Μ 04/11) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

18    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ακάθαρτων υδάτων στον οικισμό Μουζακίου» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

19    Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 27/09) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

20    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποχέτευση όμβριων Αγναντερού». - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

21    Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ο ΠΚΝΤΜ του έργου «Διανοίξεις δρόμων Μουζακίου»(ΕΔΡΑ) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

22    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση διευθέτησης ρέματος Γκιώνας» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

23    Eξέταση της Ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΙΑΣΩΝ Ε.Ε.» κατά της απόφασης έκπτωσης της από το έργο «Εσωτερική Οδοποιία των Τ.Δ. του Δήμου Μουζακίου» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

24    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση του Γυμνασίου του Τ.Δ. Αγναντερού» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

25    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Ριζοβουνίου (Β Φάση)» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

26    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Δ. Μαγούλας» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

27    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση του Αποχετευτικού δικτύου των όμβριων υδάτων των Τ.Δ.» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

28    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Ριζοβουνίου » - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

29    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Δημ. Καταστήματος ΤΔ Μαγούλας» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

30    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Ριζοβουνιου»Β’ ΦΑΣΗ (Α.Μ: 263/09) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

31    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Δημιουργία μεταλλικών κατασκευών στα Τ.Δ. του Δήμου» (Α.Μ: 241/10) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

32    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών Οδικού Δικτύου στο ΤΔ Φαναρίου» (264/2010) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

33    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή – Ανάπλαση στο ΤΔ Αγίου Ακακίου» (236/2010) - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

34    Έγκριση  της μελέτης του έργου: «Κατασκευή οδού προς κάστρο Φαναρίου (Β΄ Φάση)»(ΑΜ: 18/12) και υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 16 ΕΕΤΑΑ. - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

35   Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

36    Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών - Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION