Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 27 Μαΐου και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα ακόλουθα θέματα:

1    Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας Μουζακίου - Εισηγητής : Δήμαρχος

2    Περί πρόσληψης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας στο δήμο - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

3    Αναμόρφωση προϋπολογισμού – ΕΠΔ 2013 - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

4    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Μουζακίου - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

5    Παραγραφή αιτήσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

6    Εξέταση αίτησης Σταυρουλάκη Αναστασίας - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

7    Δημοπράτηση δημοτικής έκτασης ΔΚ Μουζακίου - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

8    Έγκριση δαπάνης για οργάνωση εκδηλώσεων (00-6443) - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

9    Ορισμός του ΚΑ 00-6221 «ταχυδρομικά τέλη» ως κωδικού προπληρωμής - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

10    Έγκριση ανασυνταγμένης Μελέτης: «Λιθεπίστρωση κεντρικού δρόμου οικισμού Φαναρίου» - Εισηγητής : Τσιούμας Δημήτριος

11    Παραλαβή τοπογραφικής μελέτης «τοπογραφική μελέτη υφιστάμενων γεωτρήσεων Μουζακίου για την έκδοση άδειας χρήσης νερού» - Εισηγητής : Τσιούμας Δημήτριος

12    Παραλαβή τοπογραφικής μελέτης «τοπογραφική μελέτη Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Οξυάς έως γέφυρα Βαένια - Εισηγητής : Τσιούμας Δημήτριος

13    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Καππά» (ΑΜ: 20/11) - Εισηγητής : Τσιούμας Δημήτριος

14    Περί εκποίησης οικοπέδου στην ΤΚ Αγίου Ακακίου - Εισηγητής : Τσιούμας Δημήτριος

15    Συμμετοχή αιρετών στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

16    Εξέταση αιτήσεων εμπορικού συλλόγου Μουζακίου - Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION