Συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα ακόλουθα θέματα:

1    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων- Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Ν. Καρδίτσας - Εισηγητής: Τόλια Σοφία

2    Έγκριση της 27/12 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου - Εισηγητής: Καλαμπαλίκης Θωμάς

3    Διενέργεια προμήθειας καυσίμων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

4    Διαγραφή χρεών - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

5    Εξέταση αίτησης Καραμαρλή Περί παράτασης μείωσης μισθώματος ακινήτου - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

6    Εξέταση αίτησης Καραμαρλή περί εφάπαξ εξόφλησης οφειλής και διαγραφής προσαυξήσεων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

7    Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

8    Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο εντός αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, για 6 Η/Υ στον Τάτσιο Θωμά» στην ΤΚ Κρανέας - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

9    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

10    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υποδομών στο ΔΔ Μαγουλίτσας». - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

11    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

12    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση WC γηπέδου Μουζακίου» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

13    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Μεταστέγαση ΚΕΠ» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

14    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Οστεοφυλακίου Ανθοχωρίου» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

15    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στη Βατσουνιά» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

16    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Έργα σταθεροποίησης πρανών και διευθέτηση κοίτης Παμίσου στο Δήμο Μουζακίου» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

17    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση υποδομών Δρακότρυπας» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

18    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση υποδομών Γελάνθης» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

19    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο ΤΔ Καππά» - Εισηγητής:Τσιούμας Δημήτριος

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION