Μία πολύ σημαντική παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από το Μουζάκι προς το Πευκόφυτο καθώς πραγματοποιείται διάνοιξη δύο πολύ στενών στροφών και έτσι διευκολύνεται τα μέγιστα την κυκλοφορία των οχημάτων.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION